مقالات

استند چیست ؟

استند چیست؟ استند بدین معنا است که فردی، شرکتی یا سازمانی برای به نمایش دادن کالا یا فروش کالای خود در مکان نمایش از محصولی جهت نگهداری و بهبود دید محصول خود استفاده می کند. این محصول را در اصلاح لغوی استند می گویند. استند محصولی است که محصول های دیگر را جهت تبلیغ و یا فروش به نمایش در می آورد و همچنین به خاطر اینکه در خود مفاهیم فروش  و ارائه محصول جهت تبلیغ را عهده دار [...]

Go to Top