تقسیم بندی استند ها بر اساس ابعاد و محل قرار گیری

استند ها در ابعاد گوناگون ساخته میشوند زیرا جایگاه قرار گیری آنها دارای خصوصیات و محدودیت های خاص خود میباشد.

استند رومیزی

استند ایستاده

استند آویز

استند دکوراسیون فروشگاهی

استند نصب شونده

استند نمایشی

استند نقطه فروش نهایی