تقسیم بندی استند ها بر اساس نوع کاربرد

استند فروشگاهی

استند نمایشگاهی

استند سازمانی و اداری

استند محیط شهری

استند خانگی

استند صنعتی